Studio Vision

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Studio Vision, gevestigd aan Liesbospark 34 te (4813 HV) Breda (KvK: 86179381). In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, op welke wijze wij met jouw persoonsgegevens omgaan en aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Tenslotte bevat deze privacyverklaring informatie over de rechten die jij het met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Als jij gebruik maakt van onze website en/of diensten verwerken wij (tijdelijk) alle persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt. Heb jij je ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan verwerken wij onder meer jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken wij de persoonsgegevens van (potentiële) klanten en/of personen die werkzaam zijn bij onze klanten, sollicitanten en werknemers en overige derden.

Studio Vision gaat altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving behandeld. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens nooit zullen doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is voor onze dienstverlening of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met derden die (namens en) in opdracht van Studio Vision jouw persoonsgegevens verwerken, sluit Studio Vision een verwerkersovereenkomst op grond waarvan zij gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving en tot het treffen van beveiligingsmaatregelen. Studio Vision zal jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.   

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Onder bepaalde omstandigheden heb jij het recht om aan ons te vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jouw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en/of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk richten aan: welkom@studiovision.nl. Let wel, wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens. Studio Vision streeft ernaar om jou binnen vier weken een terugkoppeling te geven.  Studio Vision heeft niet de intentie om jouw persoonsgegevens te verzamelen als jij jonger bent dan 16 jaar, tenzij jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming hebben gegeven. Vermoed jij dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige? Neem dan contact met ons op via: welkom@studiovision.nl, zodat wij de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 15 april 2022. Studio Vision heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.