Studio Vision

Active Sports

Elk project heeft een eigen visie

Opdrachtgever: Michel Dekker
Expertise: Branding en campagne

Opdracht

Active Sports is een sportclub in Rotterdam die de focus legt op groepstrainingen. Het bedrijf merkte dat ze offline veel persoonlijk contact hadden, maar dat dit online niet terug te zien was. Ze wilden online een stem en gezicht hebben. 

Probleem

Het probleem achter deze vraag was al snel duidelijk. Er bestond géén online identiteit. Er moest een doorvertaling worden gemaakt van de mensen achter het merk, de trainers. 

Aanpak

Zoals bij iedere case startten we met de huidige identiteit en doelgroep. Hoe zag deze identiteit er nu uit en wat vond, dacht en wilde de doelgroep? Tevens bekeken we hier trends om te zien welke kansen er nog meer lagen. We interviewden ook de trainers zelf, wie zijn zij en wat is hun drijfveer? 

Oplevering

De gesprekken met de doelgroep en trainers zijn allemaal opgenomen. Zo werd er letterlijk een stem en gezicht gegeven aan het merk. De video’s zijn namelijk online verspreid om het persoonlijke element een boost te geven. 

Kennismaken?